COVID – Nepokryté náklady

15.3.2021

Vláda dne 8. 3. 2020 schválila program, který má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jedná se o plošně zaměřený, záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců. Spolu s pomocí z COVID – 2021 nahradí dosavadní specifické programy. Kromě těchto dvou kompenzací bude pokračovat náhrada mzdy v programu Antivirus a kompenzační bonus OSVČ.

Dne 10. 6. 2021 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v tomto programu 2. výzvu, žádosti bude možné podávat až do 13. 9. 2021.

COVID - Nepokryté náklady bude alternativou k programu COVID - 2021. Firmy si budou moct vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která pro ně bude výhodnější. Podpora přiznaná v rámci 2. výzvy programu COVID – Nepokryté náklady je s podporou z programu COVID - 2021 kombinovatelná. Ovšem aktuálně již není možné program COVID – 2021 čerpat, neboť tento program byl ukončen na začátku května 2021, protože maloobchod a služby již nejsou uzavřené.

Účel/podmínky pro čerpání: Podmínkou získání podpory v programu COVID – Nepokryté náklady bude pokles obratu firmy v lednu a únoru 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % a doložení účetní ztráty. Program pomůžeme s úhradou části nákladů/výdajů, které nejsou pokryty výnosy/příjmy. V rámci 2. výzvy bude srovnávacím obdobím stejné období roku 2019 (tedy buď duben 2019 nebo duben až květen 2019).

Maximální částka podpory:

  • 1. výzva: limit na jednoho žadatele bude 40 milionů korun.
  • 2. výzva: 15 mil. Kč na jednoho žadatele za rozhodné období od 1. 4. do 30. 4. 2021, nebo 25 mil. Kč na jednoho žadatele v případě rozhodného období od 1. 4 do 31. 5. 2021.

Rozhodné období:

  • 1. výzva: od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021
  • 2. výzva: 1. 4. 2021 - 31. 5. 2021. Pokud žadatel splňuje podmínku poklesu obratu pouze za měsíc duben 2021, může si jako rozhodné období, za které mu bude podpora dle Výzvy vyplacena, zvolit pouze období od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Příjem žádosti:

  • 1. výzva: od 19. 4. 2021 do 19. 7. 2021
  • 2. výzva: od 28. 6. 2021 od 9:00 hodin do 13. 9. 2021

Způsob podání žádosti: Prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.