COVID – Nepokryté náklady

15.3.2021

COVID – Nepokryté náklady

Vláda dne 8. 3. 2020 schválila program, který má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jedná se o plošně zaměřený, záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců. Spolu s pomocí z COVID – 2021 nahradí dosavadní specifické programy. Kromě těchto dvou kompenzací bude pokračovat náhrada mzdy v programu Antivirus a kompenzační bonus OSVČ.

COVID - Nepokryté náklady bude alternativou k programu COVID - 2021. Firmy si budou moct vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která pro ně bude výhodnější.

Účel/podmínky pro čerpání: Podmínkou získání podpory v programu COVID – Nepokryté náklady bude pokles obratu firmy v lednu a únoru 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % a doložení účetní ztráty. Program pomůžeme s úhradou části nákladů/výdajů, které nejsou pokryty výnosy/příjmy.

Maximální částka podpory: limit na jednoho žadatele bude 40 milionů korun.

Rozhodné období: bude upřesněno

Příjem žádosti: bude upřesněno

Způsob podání žádosti: Prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.