COVID NÁJEMNÉ

15.12.2020

Vláda schválila záměr Ministerstva průmyslu a obchodu přispět formou dotačního programu podnikatelům, na které dopadla restriktivní preventivní opatření vlády, na úhradu nájmů za provozovny. Dotační program COVID – Nájemné počítá s tím, že by stát formou dotace uhradil nájemcům polovinu z jejich celkového nájemného za období duben až červen 2020. Výše podpory by byla omezena v souladu s platnými  evropskými regulemi na maximálně 10 milionů korun pro jednoho žadatele. Podmínkou je, že nájemce dodá potvrzení od pronajímatele formou dodatku nájemní smlouvy, že nájemci poskytl slevu ve výši 30 % z výše nájmu. Samotný nájemce by tedy hradil jen 20 % ze svého nájemného.

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo druhou výzvu, je tedy možné v rámci ní žádat až do 4. 2. 2021 (původně měla skončit k 21. 1., poté byla prodloužena do 29. 1., nyní k opětovnému prodloužení došlo z důvodu technickým problémů na Informačním systému AIS MPO.).

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo v pořadí již třetí výzvu v programu COVID – Nájemné. Žádosti v rámci třetí výzvy začnou být přijímány od 5. 2. 2021. Nově je ale možné žádosti k třetí výzvě podávat až do 8. 4. 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu www.mpo.cz. Výzvu naleznete ZDE. Výše podpory činí opět 50 % nájemného za poslední čtvrtletí roku 2020.

Pokud žadatel úspěšně žádal ve druhé výzvě, systém mu nabídne automatický import jak jeho uživatelských dat, tak všech dat ke všem jeho provozovnám. Pokud se tedy žadateli neměnily žádné skutečnosti, může úspěšnou žádost z druhé výzvy jen zkopírovat a podat v řádu minut. Čestné prohlášení pronajímatele už nemusí mít úředně ověřený podpis.

Nově budou mj. oprávněnými žadateli kromě provozoven, které musely být kvůli krizovým opatřením vlády uzavřeny i provozovny, které měly výjimku z krizových opatření vlády a neměly zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Jde tak například o prádelny, čistírny, květinářství, potřeby pro zvířata, prodejny čajů apod. Tyto provozovny musí prokázat pokles tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 oproti stejnému období roku 2019 alespoň o 66 %.