COVID III

19.5.2020

Vláda schválila záruční program COVID III, který navazuje na již vyhlášené programy COVID I, COVID II a COVID Praha. Na rozdíl od nich bude mít celorepublikovou působnost a podpoří podniky až do 500 zaměstnanců. Státní podpora (portfoliové ručení) se bude vztahovat na provozní úvěry do 50 mil. korun, které budou poskytnuty do 31. 12. 2020. Podniky do 250 zaměstnanců budou moci požádat o provozní úvěr až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 45 mil. korun. Podniky do 500 zaměstnanců mohou získat úvěr až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 40 mil. korun. Délka ručení bude v obou případech nanejvýš tři roky. Další podmínkou poskytnutí záruky je, že transakce nebyla podpořena v programu COVID Plus ani jiným druhem veřejné podpory.

Podrobnosti naleznete také v sekci ZÁRUKA COVID III