COVID II – Bezúročné půjčky pro malé a střední podnikatele

31.3.2020

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v rámci realizace vládního programu COVID II začíná od 2. dubna 2020 přijímat žádosti o bezúročné půjčky pro malé a střední podnikatele. Lze tak zažádat o úvěr ve výši 10 tis. až 15 mil. Kč. Poskytnuté peníze lze použít např. k financování provozních a mzdových nákladů, k pořizování materiálu, zásob a na další záležitosti související s podnikatelskou činností.

Z důvodu financování programu z fondů Evropské unie však o dotace nemohou žádat podnikatelé se sídlem na území hlavního města Prahy, pro ně vláda připravuje obdobný program, který však bude spuštěn později.