COVID GASTRO

15.12.2020

Dne 14. 12. 2020 vláda schválila podporu pro stravovací zařízení – program COVID-Gastro. Program bude dopadat na období od 9. 10. 2020 do 10. 1. 2021. Restauratéři budou mít nárok na 400 Kč na jednoho zaměstnance nebo spolupracujícího živnostníka za den. Čerpat budou moci podporu například i na manželku, která v podniku pracuje. Pomoc bude možné kombinovat s dalšími podpůrnými programy (Antivirus + COVID-Nájemné II.).

Podpora pro uzavřené provozovny bude poskytována ve formě dotace na provozní náklady, a to zpětně za období od 9. 10. 2020 do 10. 1. 2021 s tím, že konečný termín může být prodloužen, pokud bude epidemická situace nadále vyžadovat uzavření těchto provozoven, a že bude vyplacena pouze za dny, kdy bylo provozování podnikatelské činnosti na základě krizových opatření přímo omezeno především zákazem přítomnosti veřejnosti v provozovnách, ale i dalšími způsoby.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím Portálu AIS MPO od 18. 1. 2021 do 15. 3. 2021.