COVID-CESTOVNÍ RUCH

15.12.2020

Ministryně Klára Dostálová 19. 10. 2020 vládě předložila program na pomoc pro cestovní kanceláře, cestovní agentury a průvodce v cestovním ruchu s názvem COVID – Cestovní ruch. Příprava návrhu dotačního titulu byla konzultována s profesními asociacemi, které působí v cestovním ruchu – Fórum cestovního ruchu ČR, Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur a Asociace průvodců. V programu je připraveno půl miliardy korun, bude vyhlášen do konce října tohoto roku a čerpat jej bude možné do června 2021.

Podpora bude poskytována následovně.

Cestovním kancelářím do výše 2,75 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů.

Cestovním agenturám:

  • 500,- Kč za zrušený zájezd z důvodu pandemie, pokud byl zájezd zakoupen v období od 1. 12. 2019 do 1. 10. 2020;
  • za zrušený lázeňský pobyt, pokud nemohl být tento pobyt zrealizován z důvodu koronavirových opatření.

Příjezdovým cestovním agenturám dotace ve výši až 50.000,- Kč za podmínky, že příjmy z této činnosti v roce 2020 jsou o 50 % nižší oproti roku 2019, agentura působí na českém trhu déle než 3 roky, tržby v roce 2019 min. 1.000.000,- . Kč.

Průvodcům v cestovním ruchu dotace 40.000,- Kč, plus 10.000,- Kč, pokud poskytují výchovně vzdělávací služby, nebo vzdělávají kurzy, případně se rekvalifikují.

Od 11. 11. 2020 je možné žádat o podporu prostřednictvím dotačního titulu COVID – podpora cestovního ruchu. Všechny tři výzvy jsou zpřístupněny oproti původně plánovanému termínu až do 11. ledna 2021, aby i v této těžké situaci měli žadatelé dostatek času na přípravu svých žádostí.Ministerstvo pro místní rozvoj vyslyšelo i další podněty ze strany potencionálních žadatelů, které se včetně samotného prodloužení příjmů žádostí promítly do vyhlášených výzev. Aktualizované výzvy včetně všech podmínek naleznete zde.

Pro více informací odkazujeme na web MMR.