Cílený program podpory zaměstnanosti

23.3.2020

Dne 23. 3. 2020 schválila Vláda ČR na základě zákona o zaměstnanosti Cílený program podpory zaměstnanosti (dále „Cílený program“) v souvislosti s šířením koronaviru. Jedná se o soubor opatření zaměřených ke zvýšení možnosti fyzických osob nebo jejich skupin uplatnit se na trhu práce.

Cílený program má dvě části.

Cílem části I. je kompenzace mzdových nákladů zaměstnavatelů za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou zaměstnanců a povinností uzavřít provoz dle krizových opatření přijatých Vládou ČR; doba platnosti této části Cíleného program je předběžně stanovena do 30. 6. 2020 s možností případného prodloužení, přičemž z programu lze hradit příspěvek na náhradu uznatelných nákladů zaměstnavatelů vzniklých po datu 1. 3. 2020.

Cílem části II. je kompenzace mzdových nákladů zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost byla jinak ohrožena, omezena či zastavena v důsledku šíření nákazy; doba platnosti této části Cíleného program je předběžně stanovena do 30. 4. 2020 s možností případného prodloužení a z programu lze hradit příspěvek na náhradu uznatelných nákladů zaměstnavatelů vzniklých po datu 1. 3. 2020.

Konečné znění Cíleného programu má být dle tiskové zprávy Vlády ČR vyhlášeno dne 1. 4. 2020, uvedené informace proto mohou doznat změn. Zároveň Vláda ČR usnesením uložila ministryni práce a sociálních věcí zpracovat a předložit Vládě ČR společnou metodiku Cíleného programu.