Cestování podle tzv. SEMAFORU

15.6.2020

Státy Evropské unie a další státy schengenského prostoru se pro účely cestování nyní člení do tří kategorií označených zelenou, oranžovou nebo červenou barvou dle rizika nákazy.

Do zemí s nízkým rizikem, tedy do těch, které jsou označeny zelenou barvou, bude možné od 15. 6. 2020 cestovat bez udání důvodu, tedy i na dovolenou, a to bez nutnosti karantény nebo předložení negativního testu při návratu.

Při cestování do zemí se středním rizikem, označených oranžovou barvou, platí pro české občany stejná pravidla jako pro cestování do států s nízkým rizikem, tedy cestování bez omezení. Pro cizince, cestující z těchto zemí do ČR, platí povinnost předložit negativní test nebo nastoupit do karantény.

Při cestování do zemí s vysokým rizikem nákazy, označených červenou barvou, platí povinnost předložit negativní test, nebo nastoupit do karantény při návratu do ČR, a to jak pro české občany, tak pro cizince.