Bylo zahájeno podávání žádostí k programu COVID – Nájemné II

21.10.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo druhou výzvu k programu COVID – Nájemné. Žádosti je možné podávat od 21. 10. 2020, 9:00 hodin do 21. 1. 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky prostřednictvím informačního systému přístupného Portálu AIS MPO.

Podrobnosti naleznete v sekci COVID-Nájemné.