Aktualizace seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy

13.7.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 10. 7. 2020 aktualizovaný seznam zemí s nízkým rizikem nákazy, který začne platit od pondělí 13. 7. 2020. Srbsko a Černá Hora byly na základě epidemiologického vývoje z tohoto listu vyjmuty. Pro občany ČR a EU, kteří v těchto zemích strávili alespoň 12 hodin v posledních 14 dnech, bude po vstupu do ČR platit povinnost ohlásit se krajské hygienické stanici dle místa pobytu a následně jí do 72 hodin předložit výsledek PCR testu, jinak bude nařízeno nezbytné karanténní opatření. Pro občany a rezidenty Srbska a Černé Hory platí, že do ČR budou moci vstoupit pouze v případě, že splní některou z výjimek stanovenou ochranným opatřením. Od pondělí 13. 7. 2020 bude možné přijíždět do České republiky bez nutnosti prokazovat účel pobytu z jakékoliv země na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy.

Podrobnosti naleznete v sekci OPATŘENÍ V OBLASTI CEST DO A ZE ZAHRANIČÍ.