Aktualizace programu Antivirus

20.11.2020

V souvislosti s druhou vlnou pandemie nemoci COVID-19 a opětovným vyhlášením nouzového stavu došlo k prodloužení některých dotačních programů na podporu zaměstnavatelů přímo či nepřímo zasažených krizovými opatřeními. Mimo jiné došlo k prodloužení režimů A a B programu Antivirus, a to aktuálně do 31. prosince 2020. Dále došlo nově k zavedení režimu Antivirus plus (režim A plus), tedy zvýšeného příspěvku pro zaměstnavatele, jejichž provoz byl nuceně uzavřena či významně omezen.

Poněkud v pozadí výše uvedených režimů programu Antivirus zůstal režim C tohoto programu, který v letních měsících umožňoval menším zaměstnavatelům soukromého sektoru s maximálně 50 zaměstnanci odpuštění odvodu sociálního pojištění, konkrétně té části, kterou zaměstnavatelé odvádí v pozici poplatníků za své zaměstnance. V této souvislosti se setkáváme s dotazy klientů, které se nejčastěji týkají možnosti zpětného či dodatečného prominutí plateb pojistného za období červen až srpen 2020 a otázky prodloužení tohoto režimu na další období.

Jde-li o otázku zpětného uplatnění nároku na odpuštění plateb sociálního pojištění, na tuto otázku odpovídá přímo zákon č. 300/2020 Sb., a to negativně. Podle ust. § 4 odst. 2 uvedeného zákona nelze odpuštění plateb pojistného uplatnit zpětně.

Co se týče dalšího osudu režimu C, i o jeho prodloužení na další období bylo jednáno na úrovni vlády ČR, nakonec však k jeho prodloužení nedošlo a vláda ČR podle dostupných informací s jeho rozšířením na další měsíce aktuálně nepočítá. Nutno však dodat, že aktuálně se v Poslanecké sněmovně ČR nacházející dva „poslanecké“ návrhy zákonů, které se režimu C týkají. První z návrhů umožňuje některým poskytovatelům lékárenské péče požádat o prominutí pojistného zpětně, to však jen na výše uvedené měsíce (červen až srpen 2020). Druhý z návrhů zákona rozšiřuje režim C programu Anitvirus i na měsíce září, říjen, listopad a prosinec 2020, nicméně naopak neumožňuje požádat o prominutí zpětně.

Další vývoj všech režimů programu Antivirus pečlivě sledujeme a budeme Vás o něm neprodleně informovat.